Poëzie

Een gedicht komt bij Gerretsen voort uit een oerbeleving. Hierbij kan de impuls komen: hier zit een gedicht in. Dan gaat zij ervoor zitten en schrijft zo precies mogelijk het gebeuren op, zonder mooischrijverij. Uit het zoeken naar vorm en inhoud komt dan de kern bovendrijven en zin voor zin het gedicht.