De kortste weg naar de kern…

De kortste weg naar de kern.

Helen Gerretsen

Verschenen 2021:
Tweede boek van Helen Gerretsen: Waarachtigheid – een uitnodiging tot zelfbeleid.
Een essay over de noodzaak van geestkracht in tijd van (klimaat-)crisis.

Verkrijgbaar bij de boekhandel of bij Helen Gerretsen (gerrets1@xs4all.nl), prijs: €15,-

Helen Gerretsen is schrijver.
Zij schrijft over de mens in de samenleving: hoe word je sterk om een goede factor te kunnen zijn in de maatschappij?
Ook schrijft ze over het klimaat: hoe mensen nodig zijn voor een effectief klimaatbeleid.


Gerretsen schrijft artikelen: voor een kort en kernachtig verhaal.
Essays: voor een ruimere verhandeling. Ook heeft ze een biografie gepubliceerd: Jij vuurbrenger.
Verder heeft ze theatermonologen geschreven en poëzie.

De kracht van Gerretsens schrijven is: de instelling op de kortste weg naar de kern.
Daar kom je verder mee. Zie mijn retorica

Wilt u ook meer dan de gemakscultuur?
Wilt u ook een goede factor zijn in de samenleving?
Wordt u ook zenuwachtig van het gebrek aan klimaatbeleid? Ieder mens kan het verschil maken!

De artikelen zijn gratis beschikbaar.