Categorieën
Nieuws

In 2024 te verschijnen mijn derde boek: Smartvreugdemens

Dit boek is het ‘uitroepteken’ achter het boek Waarachtigheid.

Is Waarachtigheid nog een kalme uiteenzetting over persoonlijke versterking, Smartvreugdemens bestaat uit driftige stellingen over beleven.

Het stelt dat we weinig toekomen aan het van binnen beleven van wat we oplopen.

En dat we pas volwaardig mens worden door de dingen wel tot ons door te laten dringen: zowel smart als vreugde. Als een Smartvreugdemens.